Oprava návesov, prívesov

06.04.2020

Zosilnenie stien a podlahy u konkurenčných návesov

Výmena piesta - pred opravou                                   Výmena piesta -  po oprave

                       Oprava zadného nosa

Pred opravou                                                                                                                Po oprave

              Výmena portálových dverí